-A A +A Poczta Logowanie BOK
Abonament 5 zł/mc / Aktywacja 39 zł/mc zamów

Opłata Aktywacjna pobierana tylko dla Abonentów Mydlice Północ. Sieć GPON - 0zł

Podstawowe połączenia krajowe i zagraniczne (pozostałe w punkcie 13 cennika)

Nazwa

Opłata za 1 minutę połączenia-naliczenia sekundowe

Połączenia z Biurem TOM MEDIA Sp, z o.o.:
32 765 00 50 , 32 444 50 00

0 zł

Połączenie z numerami:

112 (Centrum Powiadamiania Ratowniczego)

981 (Pogotowie drogowe)

984 (Pogotowie rzeczne)

985 (Ratownictwo morskie i górskie)

986 (Straż Miejska)

987 (Infolinia dla osób bezdomnych)

991 (Pogotowie energetyczne)

992 (Pogotowie gazowni)

993 (Pogotowie ciepłowni)

994 (Pogotowie wodociągów)

995 (Pogotowie MPK)

997 (Policja)

998 (Straż Pożarna)

999 (Pogotowie Ratunkowe)

116000 (numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci)

116111 (telefon zaufania dla dzieci)

116123 (telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych)

19633 (Zakład Drogownictwa)

 

0 zł

Polska – połączenia na numery stacjonarne lokalne i międzymiastowe

0,12 zł

Polska – połączenia na numery komórkowe

0,22 zł

Połączenia międzynarodowe (cena od)

0,15 zł